مدیریت امورپردیسهای استان کرمانشاه

سومین جلسه شورای آموزشی پژوهشی وتحصیلات تکمیلی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ، سومین جلسه شورای آموزشی پژوهشی دانشگاه فرهنگیان استان درروز سه شنبه 15 بهمن با حضور اعضا در سالن جلسات مدیریت برگزار شد. دراین جلسه در خصوص مسائل آموزشی پژوهشی وبرگزاری دومین همایش کشوری کلاسهای چند پایه بحث وتبادل نظر شد که مقرر گردید جلسات هماهنگ کمیته علمی واجرایی همایش بصورت منظم برگزارشود.


نظرات کاربران