مدیریت امورپردیسهای استان کرمانشاه

دیدار مدیرامورپردیس های استان با سرپرست پردیس شهید رجایی

دکتر محمدی مدیر امورپردیس های استان وجمعی از همکاران با سرپرست جدید پردیس شهید رجایی دیدار نمودند.دراین دیدار دکتر محمدی ضمن بیان وظایف و موقعیت دانشگاه فرهنگیان و برشمردن خدماتی که این دانشگاه به نظام تعلیم و تربیت نظام مقدس جمهوری اسلامی نموده است، انتظارات خود را به عنوان سرپرست مدیریت پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان از ایشان یادآور گردید .درادامه دکترپرویزی نیز با بیان رئوس برنامه های خود جهت مدیریت پردیس اظهار امیدواری کرد که با کمک سایر عوامل و همکاران بتواند اداره امور پردیس را به نحو احسن به انجام برساند.


نظرات کاربران