مدیریت امورپردیسهای استان کرمانشاه

برگزاری کارگاه آموزشی تأثیر ورزش درمانی و حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای شایع بدن

به گزارش معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس شهید صدوقی دانشگاه فرهنگیان،کارگاه آموزشی  با عنوان «تأثیر ورزش درمانی و حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای شایع بدن» در پردیس شهید صدوقی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.مدرس این کارگاه سرکار خانم دکتر اکرم احمدی در خصوص ناهنجاری جسمانی، عوارض کایفوز، عوارض فیزیولوژیک، ارزیابی حرکت، و چگونگی فعالسازی بدن، مطالبی را ارائه دادند و سئوالات شرکت کنندگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این کارگاه تعداد 18 نفر از دانشجویان علاقمند شرکت نمودند. در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه ارائه گردید.


نظرات کاربران