مدیریت امورپردیسهای استان کرمانشاه

مراسم افتتاحیه سرای دانشجویی بعثت پردیس شهید صدوقی کرمانشاه

مراسم افتتاحیه سرای دانشجویی پردیس شهید صدوقی کرمانشاه با ظرفیت 180 نفر دانشجو برای اسکان دانشجویان ورودی سال 98 این پردیس در روز 22 آذر ماه همزمان با روز دانشجو با حضور مسئولین اداره کل آموزش و پرورش، اداره نوسازی مدارس و روسای نواحی سه گانه و مسئولین دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه، برگزار گردید. در این مراسم ریاست محترم اداره کل آموزش و پرورش استان جناب آقای دکتر یزدان پناه به همراه ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان استان جناب آقای دکتر مجید محمدی ضمن بازدید از خوابگاه با تعدادی از دانشجویان گفت و گو صمیمانه ای داشتند.


نظرات کاربران