مدیریت امورپردیسهای استان کرمانشاه

مراسم استقبال از دانشجویان با حضور مسئولین پردیس شهید صدوقی انجام شد.

طی این مراسم  ضمن خوشامد گویی سرپرست پردیس به دانشجویان از ایشان  با شربت و شیرینی پذیرایی شد ، به همین مناسبت برنامه انس با قرآن کریم با توجه به تقارن شروع سال تحصیلی و ماه محرم در سرای دانشجویی برپا شد


نظرات کاربران