مدیریت امورپردیسهای استان کرمانشاه

جلسه شورای اداری پردیس در خصوص استقبال از دانشجویان در آستانه سال تحصیلی جدید برگزار شد

در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد پیرامون  تدارک فضای مورد نیاز جهت اسکان دانشجویان جدید الورود و مسائل و مشکلات مطروحه در این مورد  توسط سرپرست پردیس، خانم دکتر قره تپه و تاکید بر اهمیت برنامه ریزی استقبال از دانشجویان جدید الورود و لزوم جهت ایجاد محیطی دلپذیر و صمیمی جهت اسکان کلیه دانشجویان، قاسمی معاون توسعه و امور دانشجویی پس از بیان اقدامات صورت گرفته در حوزه خوابگاهها و راه اندازی خوابگاه جدید دانشجویی ضمن اشاره بر تامین آرامش و آسایش  دانشجویان  بر لزوم همدلی و همکاری تمامی کارکنان در جهت ایجاد فضایی با نشاط تاکید کرد. در ادامه این جلسه راجع به  مسائل و برنامه های آغاز سال تحصیلی بحث و تبادل نظر صورت گرفت .


نظرات کاربران