مدیریت امورپردیسهای استان کرمانشاه

جلسه کار گروه ثبت نام از دانشجویان جدید الورود مهر 98 پردیس شهید رجایی کرمانشاه

جلسه کار گروه ثبت نام از دانشجویان جدید الورود مهر 98 پردیس شهید رجایی کرمانشاه در روز شنبه سی ام شهریور ماه در دفتر ریاست پردیس شهید رجایی کرمانشاه برگزار گردید. در ابتدا دکتر یارویسی ریاست پردیس شهید رجایی کرمانشاه پیشاپیش فرا رسیدن سال تحصیلی جدید را به دانشجویان ، اساتید و کارکنان پردیس شهید رجایی تبریک عرض نمودند و در ادامه به اهمیت و لزوم توجه و به فرایند ثبت نام اشاره کردند و عوامل اجرایی ستاد ثبت نام را به رعایت دستور العمل های مربوطه در خصوص ثبت نام تاکید کردند . در ادامه هر کدام از اعضا به نکته نظرات خود در خصوص مراحل ثبت نام پرداختند.


نظرات کاربران